Be inspired, working together, innovate your IT

Kubernetes op een VMWare platform

Carellurvink B.V.

Als een Cloud Native Architect, hebben we een onprem Kubernetes platform ontworpen en geïmplementeerd in een VMWare omgeving. Dit platform is bedoeld voor de software ontwikkel teams, zodat zij eenvoudiger software kunnen uitrollen en dat zij eenvoudig een website met SiteCore software kunnen uitrollen.

Offline Image Repository en Container Security
We hebben technologieën ingezet die het mogelijk maken om container images en helm charts offline beschikbaar te maken, welke gescand en gewassen zijn voordat deze worden aangeboden aan de software ontwikkel teams. Gepaard met Container Security zijn er controles beschikbaar waarbij image, registry, Orchestrator, container en host operating system risico’s kunnen worden gemitigeerd. Container Security realiseert in visualisatie, biedt controles beschikbaar in de vorm van policies en resulteert in overzicht in wat er gebeurt binnen het Kubernetes platform.

Orchestratie Kubernetes platform
Gebaseerd op de technologie (Suse) Rancher, is er een Kubernetes orchestratie (management) platform neergezet, welke de mogelijkheid geeft om één of meerder downstream (klant) clusters te kunnen uitrollen. In deze clusters, bieden we Container Security, persistent storage, integratie met Azure DevOps en een applicatie back-up oplossing.

Kennisdeling en borging
Met de komst van alle nieuwe geïntroduceerde technologieën, hebben we vele coaching, informatie- en kennisdeling sessies gehouden om de kennis en kunde zo goed mogelijk te kunnen waarborgen binnen Carellurvink B.V.